لرستان

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان لرستان، ملاحظه فرمایید:
الیگودرز

نام شهر

الیگودرز

دفتر نمایندگی

خرم‌کوش یار

مدیر عامل

یونس سهرابی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۳۲۸۴۸۴(۰۶۶) ,۳۳۳۲۸۵۸۵(۰۶۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خرم آباد، چهارراه فرهنگ، نرسیده به میدان تختی، نبش کوچه شهپر (کانون ادب)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۸۱۵۸۳۸۴۷۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

الشتر

نام شهر

الشتر

دفتر نمایندگی

خرم‌کوش یار

مدیر عامل

یونس سهرابی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۳۲۸۴۸۴(۰۶۶) ,۳۳۳۲۸۵۸۵(۰۶۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خرم آباد، چهارراه فرهنگ، نرسیده به میدان تختی، نبش کوچه شهپر (کانون ادب)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۸۱۵۸۳۸۴۷۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بروجرد

نام شهر

بروجرد

دفتر نمایندگی

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خورشید زاگرس

مدیر عامل

آرش کردی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۴۱۵(۰۶۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۴۲۵۰۰۷۰۰(۰۶۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بروجرد، انتهای خیابان تختی، کوچه سروش، پلاک ۶۱۸

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۹۱۵۹۱۵۳۸۸

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خرم آباد

نام شهر

خرم آباد

دفتر نمایندگی

خرم‌کوش یار

مدیر عامل

یونس سهرابی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۳۲۸۴۸۴(۰۶۶) ,۳۳۳۲۸۵۸۵(۰۶۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خرم آباد، چهارراه فرهنگ، نرسیده به میدان تختی، نبش کوچه شهپر (کانون ادب)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۸۱۵۸۳۸۴۷۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

دورود

نام شهر

دورود

دفتر نمایندگی

خرم کوش یار

مدیر عامل

یونس سهرابی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۳۲۸۴۸۴(۰۶۶) ,۳۳۳۲۸۵۸۵(۰۶۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خرم آباد، چهارراه فرهنگ، نرسیده به میدان تختی، نبش کوچه شهپر (کانون ادب)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۸۱۵۸۳۸۴۷۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

کوهدشت

نام شهر

کوهدشت

دفتر نمایندگی

خرم کوش یار

مدیر عامل

یونس سهرابی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۳۲۸۴۸۴(۰۶۶) ,۳۳۳۲۸۵۸۵(۰۶۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خرم آباد، چهارراه فرهنگ، نرسیده به میدان تختی، نبش کوچه شهپر (کانون ادب)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۸۱۵۸۳۸۴۷۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

نورآباد

نام شهر

نورآباد

دفتر نمایندگی

خرم کوش یار

مدیر عامل

یونس سهرابی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۳۳۲۸۴۸۴(۰۶۶) ,۳۳۳۲۸۵۸۵(۰۶۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خرم آباد، چهارراه فرهنگ، نرسیده به میدان تختی، نبش کوچه شهپر (کانون ادب)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۸۱۵۸۳۸۴۷۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته