خوزستان

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان خوزستان، ملاحظه فرمایید:
آبادان

نام شهر

آبادان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
آغاجاری

نام شهر

آغاجاری

دفتر نمایندگی

کاوش رایانه الکترونیک

مدیر عامل

علی ارشدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۵۲۷۳۰۹۷۰(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۵۲۷۳۰۹۷۰(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بهبهان، میدان تختی، روبروی فرمانداری

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۳۶۱۹۴۷۸۴۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

اندیمشک

نام شهر

اندیمشک

دفتر نمایندگی

رایان فرزین گستر جنوب

مدیر عامل

فرزین طهماسبی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۴۲۶۲۱۹۹۶ (۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۴۲۶۲۱۹۹۶ (۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 اندیمشک، خیابان امام، نبش پاساژ کوثر، طبقه فوقانی ساختمان سپانلو

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۶۴۸۱۹۴۵۸۶۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ایذه

نام شهر

ایذه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
اهواز

نام شهر

اهواز

دفتر نمایندگی

سد کیس دز خوزستان

مدیر عامل

ابراهیم فرخیان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کیان آباد، نبش خیابان نهم غربی، پلاک ۳۷، ساختمان پوریا، طبقه چهارم، واحد ۸، دفتر شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۱۵۵۷۱۸۷۴۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بهبهان

نام شهر

بهبهان

دفتر نمایندگی

کاوش رایانه الکترونیک

مدیر عامل

علی ارشدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۵۲۷۳۲۰۰۰ (۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۲۷۳۲۰۰۰ (۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 بهبهان، میدان تختی، روبه‌روی فرمانداری

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۳۶۱۹۴۷۸۴۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خرمشهر

نام شهر

خرمشهر

دفتر نمایندگی

خدمات رایانه‌ای کهکشان پردازش کارون

مدیر عامل

مهدی ربیعی‌فر

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۵۳۵۱۵۰۹۹(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۵۳۵۱۵۰۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خرمشهر، خیابان حافظ نو، مجتمع تجاری اداری امام رضا (ع)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۴۱۴۸۷۳۴۶۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

دزفول

نام شهر

دزفول

دفتر نمایندگی

سد کیس دز خوزستان

مدیر عامل

ابراهیم فرخیان

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

دزفول، خیابان بهشتی، بین خیابان دهقان و عارف دزفولی، جنب پلاک ۲۵۹

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۴۶۱۹۶۵۴۶۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سربندر

نام شهر

سربندر

دفتر نمایندگی

کیوان قاصد

مدیر عامل

کیوان قاصد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۵۲۲۲۱۸۱۶(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۵۲۲۲۱۸۱۶(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

سربندر، بلوکیها، خیابان خیام، نبش خیابان خیام ۷، فروشگاه قاصد

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۳۵۶۱۴۴۷۳۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شوش

نام شهر

شوش

دفتر نمایندگی

سیستم رسانه ماندگار

مدیر عامل

مجتبی نخلی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۴۲۸۲۰۰۰۲(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۴۲۸۲۰۰۰۲(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 شوش دانیال، خیابان باهنر، نبش خیابان صاحب الزمان، پلاک۲۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۶۴۷۱۸۱۴۳۳۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سوسنگرد

نام شهر

سوسنگرد

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
شوشتر

نام شهر

شوشتر

دفتر نمایندگی

عبدالسبحان کهوازی زاده

مدیر عامل

عبدالسبحان کهوازی زاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۶۲۱۹۱۳۰(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۶۲۱۹۱۳۰(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شوشتر ، خیابان طالقانی، کوچه فروزش، جنب بانک سپه مرکزی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۴۵۱۶۷۶۵۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

شیبان

نام شهر

شیبان

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
کوت عبدالله

نام شهر

کوت عبدالله

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
گتوند

نام شهر

گتوند

دفتر نمایندگی

عبدالسبحان کهوازی زاده

مدیر عامل

عبدالسبحان کهوازی زاده

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۶۲۱۹۱۳۰(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۳۶۲۱۹۱۳۰(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

شوشتر ، خیابان طالقانی، کوچه فروزش، جنب بانک سپه مرکزی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۴۵۱۶۷۶۵۸۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ماهشهر

نام شهر

ماهشهر

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
مسجدسلیمان

نام شهر

مسجدسلیمان

دفتر نمایندگی

امیر حیدری

مدیر عامل

امیر حیدری

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۳۲۲۱۷۱۱(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۴۳۲۲۱۷۱۱(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

 خیابان آزادی، داخل اداره پست مرکزی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۴۹۱۸۳۳۱۱۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ملاثانی

نام شهر

ملاثانی

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
هندیجان

نام شهر

هندیجان

دفتر نمایندگی

سپید رایانه هندیجان

مدیر عامل

محمد رضا فیصلی فرد

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۶۱)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۶۱)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۵۲۵۷۱۱۵۵(۰۶۱)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای­ باند

 ۵۲۵۷۱۱۵۵(۰۶۱)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

هندیجان، خیابان بسیج، کوچه مطهری، تقاطع گندمکار

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۶۳۵۹۱۷۴۴۵۳

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته