خراسان جنوبی

شما می توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان خراسان جنوبی، ملاحظه فرمایید:
بیرجند

نام شهر

بیرجند

دفتر نمایندگی

رسانه آفاق کویر

مدیر عامل

حسین قائمی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۰۰۰۱(۰۵۶) ,۳۲۲۳۲۴۰۰(۰۵۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۳۸)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

بیرجند، خیابان شهدا، شهدا ۱، پلاک ۵۱

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۹۷۱۶۶۳۳۸۸۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

طبس

نام شهر

طبس

دفتر نمایندگی

توسعه وب پویا سازان

مدیر عامل

محسن غلام زاده مقدم

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۸۳۰۴۸۱(۰۵۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۸۳۲۴۲۲(۰۵۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

طبس، میدان معلم، ضلع جنوبی بلوار شهدای گمنام، جنب باغ گلشن شماره دو، شرکت توسعه وب پویان سازان

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۹۷۹۱۸۱۳۸۶۱

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

فردوس

نام شهر

فردوس

دفتر نمایندگی

حامد علمدار

مدیر عامل

حامد علمدار

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

 ۳۲۷۳۲۳۳۳(۰۵۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۷۳۲۳۳۳(۰۵۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

فردوس، بلوار بعثت شمالی، بین بعثت ۴ و ۶، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

 ۹۷۷۱۸۱۶۵۵۹

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

قائن

نام شهر

قائن

دفتر نمایندگی

هادی کامل

مدیر عامل

هادی کامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۵۶)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۵۶)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۳۲۵۲۰۷۷۷(۰۵۶) ,۹۱۰۰۲۰۷۷(۰۵۶)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۳۲۵۲۰۷۷۷(۰۵۶)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

قائن، نبش جانبازان ۱، پلاک ۲۷، طبقه اول (شعبه دوم طلوع رایانه)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۹۷۶۱۸۳۹۱۶۶

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته