آذربایجان غربی

شما می‌توانید اطلاعات نمایندگی موردنظر خود را در استان آذربایجان غربی، ملاحظه فرمایید:
ارومیه

نام شهر

ارومیه

دفتر نمایندگی

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل

مدیر عامل

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

ساعت کاری

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته
بازرگان

نام شهر

بازرگان

دفتر نمایندگی

سینا خطیب

مدیر عامل

سینا خطیب

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۴)

نمابر

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خوی، خیابان امام، اول کوچه باقرخان، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۸۱۵۹۱۳۵۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

بوکان

نام شهر

بوکان

دفتر نمایندگی

مازیار فرتاش

مدیر عامل

مازیار فرتاش

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۶۲۶۲۳۲۰(۰۴۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۲۰۱۹(۰۴۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خیابان ورزش، نبش چهارراه لندن، دفتر نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۹۵۱۷۵۶۹۹۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

خوی

نام شهر

خوی

دفتر نمایندگی

سینا خطیب

مدیر عامل

سینا خطیب

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۴)

نمابر

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خیابان امام، اول کوچه باقرخان، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۸۱۵۹۱۳۵۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

سلماس

نام شهر

سلماس

دفتر نمایندگی

سینا خطیب

مدیر عامل

سینا خطیب

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

سلماس، خیابان امام خمینی، روبروی داروخانه شبانه روزی (دفتر نمایندگی شاتل/ آقای سینا خطیب)

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۸۱۵۹۱۳۵۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

ماکو

نام شهر

ماکو

دفتر نمایندگی

سینا خطیب

مدیر عامل

سینا خطیب

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۴)

نمابر

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

۹۱۰۰۱۲۱۳(۰۴۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

خوی، خیابان امام، اول کوچه باقرخان، نمایندگی شاتل

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۸۱۵۹۱۳۵۹۴

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته

مهاباد

نام شهر

مهاباد

دفتر نمایندگی

سید صلاح الدین صمدی

مدیر عامل

سید صلاح الدین صمدی

تلفن سراسری فروش و پشتیبانی فنی

۹۱۰۰۰۰۰۰(۰۴۴)

نمابر

۹۱۰۰۰۰۰۳(۰۴۴)

ایمیل فروش

sales[at]shatel[dot]ir

ایمیل فنی

cs[at]shatel[dot]ir

تلفن امور مشترکین

۴۲۲۳۱۱۶۹(۰۴۴)

تلفن راهکار­های سازمانی و پهنای ­باند

 ۹۱۰۰۰۹۹۹(۰۴۴)

آدرس امور مشترکین دفتر نمایندگی

مهاباد، خیابان امام شافعی، روبروی مسجد جامع، پاساژ میدیا، طبقه اول، واحد ۲۰۷

کدپستی امور مشترکین دفتر نمایندگی

۵۹۱۴۶۱۹۸۸۵

ساعت کاری

ساعت مراجعه حضوری مشترکین: ۸ تا ۲۰ (روزهای کاری)

پاسخگویی تلفنی فروش و پشتیبانی فنی: ۲۴ ساعته